Kontejnery Majer
Hledáte...

Spolehlivého partnera pro provedení  
zemních prací?

Volejte 773 689 800
Odvoz sutí a odpadu
Zemní práce
Přeprava materiálu
Odvoz stavební suti provádíme
kontejnery na suť o velikosti 3,5 m3
a 5 m3. Stavební sutí se rozumí cihly,
beton, ytong, obklady, dlažba, omítka,
malba...
Výkopovou zeminu včetně kamenů
odvezeme kontejnery 3,5 m3 a 5 m3
a postaráme se o její likvidaci.
Odvoz komunálního odpadu zvládneme
kontejnery o velikosti 3,5 m3 - 12 m3.
Zajišťujeme také jeho likvidaci.
Zabezpečujeme i odvoz bioodpadu
(větve, křoviny, travní masa).
Zemní práce provádíme minibagrem
Kubota váhy 3,5 t se lžícemi rozměrů
20/30/40/50/65 cm. S terénními
úpravami si poradíme i pomocí
hydraulické svahovačky.
Se všemi zemními pracemi, finálními
úpravami zahrad a pozemků nám
pomáhá smykový nakladač.
Velké zkušenosti máme i s různými
druhy demolicí, které s přehledem
zvládáme bagrem s hydraulickým
kladivem.
Ke všem výkopovým a zemním pracím,
ale nejen k nim, zajistíme nakládku
a odvoz vytěženého materiálu.
Zajistíme vám dopravu sypkých hmot
a dalšího stavebního materiálu.
Dodáváme několik druhů písku,
kačírek všech frakcí, štěrky, beton,
mulčovací kůru, zeminu a další.
Stavební materiál skládáme
hydraulickou rukou o nosnosti 2,5 t
s dosahem 7 m.
Problém nemáme ani s dopravou uhlí
a palivového dřeva.
U stálých zákazníků a větších akcí
jsme schopni poskytnout výhodné
ceny dopravy.
 
773 689 800